Zapraszamy wszystkie osoby zmotywowane do intensywnej nauki języka angielskiego przez Skype Zajęcia prowadzone są doświadczonych, profesjonalnych nauczycieli.

Oferujemy profesjonalne, interesujące oraz efektywne zajęcia dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. W nauczaniu zależy nam na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych:

  • mówienia,
  • czytania,
  • słuchanie,
  • stosowanie gramatyki,
  • nauka słownictwa,
  • pisanie lecz w mniejszym zakresie
  • przełamaniu bariery w komunikacji,

Zależy nam, aby uczniowie potrafili odnaleźć się w każdych okolicznościach, wypowiadać się na ogólne tematy, niezależnie od tego, czy zależy im na zdaniu matury, czy chcą po prostu swobodnie porozumiewać się po angielsku w różnych sytuacjach i w pracy czy podczas wyjazdu za granicę.

Często zajęcia mają na celu pomoc w zadaniu domowym, przygotowaniu do konkretnego sprawdzianu czy po prostu realizacji materiału uznanego za nauczyciela za ważny i korzystny.

Zajęcia z natury są dla ucznia intensywne jako iż są prowadzone indywidualnie, mają szybkie tempo, ale dzięki podejściu zdecydowanie przynoszą efekty.Ważnym elementem jest zadanie domowe stanowiące podsumowanie i utrwalenie tego co działo się na lekcji do samodzielne pracy. Uczeń lepiej opanowuje wymowę, gdyż uczy się od nauczyciela, a nie od swoich kolegów, koleżanek z ławki szkolnej.

W trakcie nauki Angieslkiego przez Skype - zarówno lektor, jak i uczeń widzą lub słyszą te same materiały i wspólnie je omawiają. Nauka indywidualna pozwala również na dużą swobodę w planowaniu terminów zajęć, ponieważ nie ma potrzeby dostosowania się do grupy ani tracenia czasu na dojazdy. Nauka w domu jest też mniej stresująca i sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.